Obiekty inżynieryjne - krótka realizacja, niskie koszty, energooszczędność, możliwość rozbudowy - to tylko niektóre zalety budynków modułowych.

  • obiekty specjalne dla kolei
  • obiekty specjalne dla przemysłu
  • obiekty specjalne dla lotnisk
  • obiekty specjalne dla energetyki
  • obiekty specjalne dla transportu morskiego
  • obiekty specjalne dla indywidualnych klientów
Verified by MonsterInsights