Obiekty sakralne - spełniające wszelkie standardy fito-sanitarne, krótka realizacja, niskie koszty, energooszczędność, możliwość rozbudowy - to tylko niektóre zalety budynków modułowych.

  • kaplice
  • krematoria
  • świątynie
  • domy pogrzebowe
Verified by MonsterInsights