Obiekty sportowe - krótka realizacja, niskie koszty, energooszczędność, możliwość rozbudowy - to tylko niektóre zalety budynków modułowych.

  • hotele dla sportowców
  • obiekty socjalno-sanitarne
  • trybuny z zapleczem sanitarnym
  • mobilne kasy
  • obiekty dydaktyczne
  • inne budowle specjalnego przeznaczenia
Verified by MonsterInsights